Pogoji uporabe

Veljajo od 25. maja 2018

Spletno mesto cs-eurotrade.com (v nadaljevanju “naše spletno mesto”) pripada podjetju CS-Eurotrade d.o.o. (v nadaljevanju “Eurotrade” ali “mi”).

Naše spletno mesto preko napredne spletne infrastrukture ter odprtokodne in zaprtokodne programske opreme nudi storitve, in sicer informacije, iskanje, navigacijo, ogled in uporabo informacij, socialno mreženje, komunikacijo in informacije ter tehnološke aplikacije, povezane z našim spletnim mestom. Te storitve in aplikacije so na voljo vsem (v nadaljevanju “uporabnik” ali “obiskovalec” ali “vi”) v skladu s pogoji uporabe. Z uporabo/obiskom našega spletnega mesta uporabnik/obiskovalec brezpogojno sprejema tukaj opisane pogoje uporabe. Z nadaljnjo uporabo našega spletnega mesta ter njegovim arhiviranjem in indeksiranjem sprejemate naslednje pogoje uporabe.

Intelektualna lastnina

Celotna vsebina našega spletnega mesta, razen zaščitenih pravic tretjih oseb, predstavlja našo intelektualno lastnino in je zaščitena z določbami nacionalne zakonodaje in zakonodaje Skupnosti ter z ustreznimi mednarodnimi konvencijami in pogodbami. Vsebine in storitve našega spletnega mesta so namenjene izključno za osebno uporabo uporabnikov. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založnika je prepovedana uporaba ali ponovno predvajanje obdelane ali neobdelane vsebine v katerem koli mediju. Prav tako je prepovedana kakršna koli komercialna uporaba s strani tretjih oseb. Izjemoma lahko uporabnik kopira ali natisne vsebine z našega spletnega mesta izključno za namene študije in analize, pod pogojem, da uporabnik teh podatkov ne spreminja ali jih zavajajoče uporablja.

Omejitev odgovornosti

Eurotrade želi na našem spletnem mestu zagotoviti popolne, natančne in posodobljene informacije. Ponuja tudi vsebino (npr. informacije, imena, slike, podatke itd.) in storitve, ki so na voljo na spletnem mestu “TOČNO TAKE, KOT SO”. Pod nobenim pogojem Eurotrade ne bo odgovoren za kakršne koli zahteve pravne, civilne ali kazenske narave, niti za kakršno koli škodo (naključno, posebno ali posledično), ki so jo utrpeli uporabniki našega spletnega mesta.

Cilj Eurotrade je zagotoviti nemoteno delovanje omrežja, ne zagotavlja pa nemotenega delovanja strežnikov, delovanja brez napak in brez virusov ter ne odgovarja za mogoče zlonamerne programske opreme ter druge škodljive komponente.

Glede na naravo interneta Eurotrade v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki so jo utrpeli uporabniki storitev, možnosti in vsebine na našem spletnem mestu. Poleg tega ne zagotavlja, da povezana spletna mesta ali strežniki, ki uporabnikom omogočajo dostop do posameznih storitev, ne vsebujejo “virusov“ ali podobne zlonamerne programske opreme, niti ne zagotavlja, da so vsebina, spletne strani, storitve, možnosti ali njihovi rezultati natančni, popolni ali na voljo.

Uporaba spletnega mesta

To spletno mesto se sme uporabljati samo za legalne namene in na način, ki ne omejuje ali ovira uporabe s strani tretjih oseb. Uporabniki so dolžni uporabljati naše spletno mesto v skladu z zakonodajo in pričujočimi pogoji uporabe. Uporabniki našega spletnega mesta ne smejo postopati z dejanji ali opustitvami, ki lahko povzročijo okvare ali motnje ter ogrožajo ali vplivajo na storitve, ki jih naše spletno mesto ponuja uporabnikom.

Uporabniške komunikacije

Sedanje spletno mesto lahko vsebuje obrazce za komunikacijo, oglasne deske ter interaktivna in družabna omrežja. Uporaba zgornjih funkcij pomeni, da so za svojo komunikacijo in posledice svojih objav odgovorni izključno uporabniki. Eurotrade ne odgovarja za točnost, zanesljivost ali veljavnost objavljenega gradiva na interaktivnih področjih, niti za posledice komunikacije na interaktivnih področjih ali za posledice uporabe spletnega mesta. V nobenem primeru se ne bo štelo, da Eurotrade odobrava ali sprejem izražene ideje, poglede in dejanja uporabnikov, ki so rezultat komunikacije na našem spletnem mestu. Eurotrade lahko preverja, spreminja ali celo briše komunikacijske vsebine uporabnikov.

Zunanje povezave

To spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb samo za namen obveščanja uporabnikov. Povezave do spletnih mest tretjih oseb ne pomenijo, da naše spletno mesto sprejema njihova mnenja in dejanja ali sprejema vsebino, ki jo proizvajajo, objavljajo ali posredujejo. Ko uporabniki naših spletnih strani dostopajo do spletnih mest tretjih oseb, so izključno tretje osebe – kot odgovorni organi spletnih strani – v skladu z zakonodajo odgovorne za vsebino svojih spletnih strani ali za kakršno koli škodo, ki je posledica njihove uporabe. Uporabniki sprejemajo, da ob obisku spletnih mest tretjih oseb zapustijo naše spletno mesto in zanje veljajo pogoji uporabe spletnih mest tretjih oseb.

Pogoji uporabe

Eurotrade si enostransko pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja in spreminjanja vsebine, storitev spletnega mesta in pogojev uporabe. To lahko stori kadar koli se mu zdi potrebno in brez predhodnega obvestila, prek našega spletnega mesta, vedno v skladu z obstoječim ali novim pravnim okvirom.

Pogoji uporabe našega spletnega mesta predstavljajo celoten dogovor med Eurotradeom in uporabniki njegovih spletnih strani in storitev in zavezujejo samo ti dve stranki. Kakršne koli spremembe teh pogojev uporabe se ne bodo upoštevale in ne bodo del tega sporazuma, razen če so navedene v pisni obliki in vključene v sedanje pogoje uporabe. Če ni drugače določeno, zgoraj navedeni pogoji uporabe veljajo neposredno na naši spletni strani.

Veljavno pravo – Pristojnost

Ta sporazum se ureja in razlaga v skladu s slovensko zakonodajo, ne glede na kolizijske določbe. Vsak spor, ki izhaja iz ali je povezan s tem sporazumom, se rešuje izključno pred sodiščem v Sloveniji in vsaka stranka soglaša s sodno pristojnostjo tega sodišča. Če se iz kakršnega koli razloga ugotovi, da je eden od pogojev neveljaven ali neizvršljiv, to v nobenem primeru ne bo vplivalo na veljavnost drugih pogojev tega sporazuma.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Če še naprej krmarite, se strinjate z uporabo piškotkov. Za več informacij preberite izjavo o zasebnosti.